Alla tävlingar genomförst enligt SGFs regler.

Startavgiften vid tävlingskommitténs tävlingar är vid singeltävlingar 150 kronor.

Anmälningslistan tas ned torsdag klockan 18:00 innan helgens tävling.

Kom i god tid till tävlingen!

Pristagare skall själv eller genom ombud deltaga vid prisutdelningen. Ombudets namn skall meddelas till tävlingsledningen.

Den med lägst handicap i bollen har ansvaret för bollen. Även vid tävling skall man släppa igenom snabbare bollar.

Tävlingskommittén äger rätt att ändra i detta program.

Lycka till!