Onsdagsjobbarna

November 2022
Höstarbeten, staket mm  24 h
Peter      2
Thomas  2
Bo            1
Stefan      1
Oktober 2022
Löv, boll tvättar mm   23 h
Peter    3
Thomas  2
Stefan   1
September 2022
Gräsröjning, teedressning mm  38h
Peter    4
Thomas 3
Klas     1
Boris    1
Augusti 2022
Gräsröjning, löv mm   68 h
Peter      9 ggr
Thomas 2
Bo           1
Klas        1
Juli 2022

Dressning, gräsröjning   9 h

Peter   1

Thomas 1

Juni 2022

Trimning, banmarkeringar, dressning  77 h
Peter  6 ggr
Stefan 6
Thomas 3
Jan-Erik 1
Bo  1
Runo  1
Klas  1

Maj 2022

Dressning, vattning,klippning  20 h

Peter   3

Klas     1

Thomas 1

April 2022

Löv,dressning, banmarkeringar  23 h

Peter 2

Thomas 2

Stefan 1

Bo   1

Torvning 27/4    40 h

2022 Mars

Banmarkeringar, ris, bolltvättar  mm  40 h
Klas  3 ggr
Thomas 3
Peter    3
Bo   1
Yngve   1

2022 Februari

Banmarkeringar, ris, trädfällning    16 h

Klas 3 ggr

Stefan 2

Thomas 1