Juni 2024

Hålbyte, bunkrar, trimning mm 40 h
Peter    3
Runo     3
Klas       2
Thomas 2

Maj 2024

Gräsröjning, puts runt klubbhuset mm 28 h
Peter    3 ggr
Thomas 2
Klas       1

April 2024

Banmarkeringar, bolltvättar mm  18 h

Peter    3

Stefan  2 

Mars 2024
Bunkerskärning, markeringar  mm  35 h
Peter      4 ggr
Klas        2
Thomas 2
Runo       1
2024 Februari
Motorsågsarbete 20.5 h
Klas  5 ggr
November 2023
Höstarbeten  16 h
Peter  4
Oktober 2023
Sådd, gräsröjning, höstarbeten  28 h
Peter   4
Klas      2
Thomas 1

September 2023

Gräsröjning, hålbyte, teedressning 25 h
Klas   4
Peter  2
Thomas 1

Augusti 2023

Gräsröjning, hålbyte,teedressning  37 h

Arbetsdag 30/8  14 pers a' 4 h

Peter  4
Klas    2
Thomas 2
Stefan 1
Juli 2023
Dressning, gräsröjning, hålbyte  20 h
Peter  2
Bo       1
Klas     1
Thomas 1

Juni 2023

Gräsröjning, teedressning  mm  38 h

Peter 5 ggr

Thomas 3

Bo  1

Bittan  1

Hej, målarna gjorde 30 h.

Målning av klubbhuset:

Lars Peyronsson, Ingvar Karlsson, Ulf Hedin, Håkan Andersson och Bo Klevåker.
Tack för hjälpen...

 

Maj 2023
Röja gräs grisstängsel, teedressning, jubileumsutställning mm   68 h
Peter      4  ggr
Thomas 4
Stefan    4
Bo           2
Klas        2
April 2023
Teedressning, säsongsförberedelser 27 h
Klas    3 ggr
Peter   3
Thomas  2
Städning, torvning  50 pers
Mars 2023
Bänkar, vagnar mm  15 h
Klas    2
Peter   2
Februari 2023

Avverkning bunker kanter mm. 30h

Klas 3

Stefan 2

Thomas 3

November 2022
Höstarbeten, staket mm  24 h
Peter      2
Thomas  2
Bo            1
Stefan      1
Oktober 2022
Löv, boll tvättar mm   23 h
Peter    3
Thomas  2
Stefan   1
September 2022
Gräsröjning, teedressning mm  38h
Peter    4
Thomas 3
Klas     1
Boris    1
Augusti 2022
Gräsröjning, löv mm   68 h
Peter      9 ggr
Thomas 2
Bo           1
Klas        1
Juli 2022

Dressning, gräsröjning   9 h

Peter   1

Thomas 1

Juni 2022

Trimning, banmarkeringar, dressning  77 h
Peter  6 ggr
Stefan 6
Thomas 3
Jan-Erik 1
Bo  1
Runo  1
Klas  1

Maj 2022

Dressning, vattning,klippning  20 h

Peter   3

Klas     1

Thomas 1

April 2022

Löv,dressning, banmarkeringar  23 h

Peter 2

Thomas 2

Stefan 1

Bo   1

Torvning 27/4    40 h

2022 Mars

Banmarkeringar, ris, bolltvättar  mm  40 h
Klas  3 ggr
Thomas 3
Peter    3
Bo   1
Yngve   1

2022 Februari

Banmarkeringar, ris, trädfällning    16 h

Klas 3 ggr

Stefan 2

Thomas 1