April 2022

Löv,dressning, banmarkeringar  23 h

Peter 2

Thomas 2

Stefan 1

Bo   1

Torvning 27/4    40 h

2022 Mars

Banmarkeringar, ris, bolltvättar  mm  40 h
Klas  3 ggr
Thomas 3
Peter    3
Bo   1
Yngve   1

2022 Februari

Banmarkeringar, ris, trädfällning    16 h

Klas 3 ggr

Stefan 2

Thomas 1