Juniorkommitté

Nedan visas de personer som är juniorkommittén.

Sven Torhall
Sammankallande
Lars Torhall
Marcus Andersson