Banstatus

Hej!

 Vi planerar att öppna spelandet på sommargreener från och med Skärtorsdagen den 28:e mars 2024 Kl 12:00. Observera att spel på vintergreener gäller fortfarande vid frost. Vänligen notera detta och håll dig uppdaterad för eventuella ändringar. Vi ser fram emot att välkomna dig för en härlig golfrunda!"

Här finner Ni pågående arbeten...

23-10-02

Hål Nr 1 Gul, 4 Gul, 5 Gul 10, Gul och röd 11 Gul och 12 röd. Vi kommer även att blåsa vattnet i bevattningssystemet och det medför att rangen kommer stänga bollmaskinen under nästa vecka. Alltså V40. Där efter får Ni plocka bollar själva.

23-03-07

Lite information från banan

I skrivande stund, den 7 mars, vräker snön ner och prognoserna har ingen vår i sikte. Påsken är en månad bort och målet är att om möjligt öppna sommargreenerna då.

Under vintern har det huggits och röjts runt om på banan. B.l.a har vi tagit ner alla stora tallar vid 18 gul tee, detta för att möjliggöra mer ljusinsläpp men också för att få till en bättre utsikt över banan och en fin ekbacke ner mot 9;ans green. Björkarna mellan hål 10 och 11 har också varsamt röjts.

Röd tee hål 2-9 (röd 1 gjordes förra året) har grävts ur för att få en jämnare yta. Dessa tee kommer avvägas och torvas under april och förhoppningsvis öppnas för spel i början av juni. Provisoriska teer klipps upp under tiden.

Stamledningen för bevattningen från pumphuset upp till 2:ans tee byts p.g.a återkommande läckage. I samband med det installeras även en vattenmätare.

Banmakeringar, röd och vit, kommer där så är möjligt integreras med elstängslets stolpar. D.v.s liknande som tidigare gjorts runt 13 green och på staketet vid hemgången från 18 upp till klubbhuset.

Elstängslet kommer gälla som gräns. Dock kommer inte alla stolpar att målas. Arbetet kommer göras löpande under våren.

En spiker, ytluftare för greenytor har köpts in. Leverans sker under våren.

Renoverig av de sista sittbänkarna är på gång. Nya brädor sponsras av Nyebro snickeri och levereras även dem under våren. 

Ett staket sätts upp efter 9:ans green, detta för att inte gångtrafik ska passera där. Använd vägen upp över kullen för passage till 10:ans tee då utslaget från hål 10 inte kan ses från greenen. 

/ Bankommittén genom Rolf Bogren

22-11-08 

Provisoriska gräs tee från hål 2 till 9

Idag 2022-06-20 är alla tee öppna...

1 ans röd, provisorisk.
2 ans gul, blir backtee.
7 ans gul, blir nedre tee.
9 ans gul, blir provisorisk. 
12 ans gul blir provisorisk. 
Grästee på rangen är oxå under ombyggnad. 
Samtliga tee är att betrakta som MUA.
Teena kommer torvas andra halvan April.
Beräknas öppnas månadsskiftet Maj/Juni.
Dränering är utförd runt 13 green, att betrakta som MUA tillsvidare. 
Övrig MUA markeras med blå/vit pinne eller målas med vit linje.
Nya eken på 4 an är på väg när som. Kommer skyddas av ett.nät. Droppregler kommer från tävlingskommitten. 
Nytt Range Target sätts ut på tången.
Nya nästa tee skyltar är utsatta.
Nya hålkoppar och stänger inköpta. Kan inledningsvis kärva lite innan det slitit till sig.
Green 18 kommer luftas och hårddressas igen nu i vår. Kommer bli sandig nån vecka. 
Avståndsmakerimgarna på fairway är inmätta och justerade. Tänk på att markeringen gäller framkant green och inte flaggan.
/ Rolf