• Course id: 863ab7e6-2af2-4bc1-899b-96630bcae906
 • Loop: Rydögolfklubb
När golfbanan öppnar för sommargreener gäller tidbokning alla dagar mellan klockan 06:00-18:00. Övriga dagar och tider gäller bollränna. För aktuell banstatus titta på www.rydogolf.se under bana.
Vi öppna med sommargreener... Välkomna...

Fakta om banan

Banan öppen:
Green:
Ordinarie greener
Öppnad år:
1989
Arkitekt:
Jan Sederholm
Green-notering:
Sommargreener...
Info:
Öppen, kuperad landskapsbana i Nissans dalgång.

Hål 11

Par 3
Index 12
 • Gul 144 m
 • Blå 121 m
 • Röd 121 m
Om hålet

Håll till vänster
Ett bunkervaktat korthål.-i nedförsläge-där det går att både spela "safe" till höger eller att vara djärv och gå över bunkern, direkt mot flaggan. Varning för "out" på båda sidor

Hål 22

Par 5
Index 4
 • Blå 479 m
 • Gul 479 m
 • Röd 411 m
Om hålet

Hålet går jämte Nissan till vänster i hela sin sträckning. Detta par 5-hål böjer ganska kraftigt åt höger hela vägen fram till greenen varför hookaren kan få svåra problem. Den som "genar" sista biten har två greenbunkrar till höger att undvika!

Hål 33

Par 4
Index 10
 • Gul 305 m
 • Blå 254 m
 • Röd 254 m
Om hålet

Akta bunkern till höger

Ett dogleg höger-hål med smal fairway närmast tee. Sikta något till höger om kullen i fairways botre kant. Den smala greenen har en förhöjning i framkanten som kan göra det svårt att se flaggpålaceringen.

Hål 44

Par 4
Index 2
 • Blå 372 m
 • Gul 372 m
 • Röd 304 m
Om hålet

Detta är ett av de hål som gör att Du kommer ihåg att Du spelat på Rydö GK. Precis mitt i fairway 200 meter från gul tee och 130 meter från röd tee- står en stor ek! Går utslaget förbi eken finns det en chans till par, annars är bogey man i första hand ska satsa på ! Greenen är terrasserad.

Hål 55

Par 4
Index 16
 • Gul 299 m
 • Blå 251 m
 • Röd 251 m
Om hålet

Akta de höga träden
Träd finns till höger efter utslaget. Det pressar många gå till vänster i och hamna i den svåra ruffen. Till höger just innan greenen ligger en liten förarglig bunker. 

Hål 66

Par 3
Index 14
 • Blå 139 m
 • Gul 139 m
 • Röd 119 m
Om hålet

Håll dig i mitten av fairway
Ligger uppe på en kulle och är ett inte speciellt svårt par- 3 hål, men greenen är smaloch ligger på tvärenoch det finns en gräsbunker precis i framkanten och en rejäl sandbunker till vänster om greenen. Hålet är mycket vindkänsligt.

Hål 77

Par 4
Index 8
 • Gul 370 m
 • Blå 302 m
 • Röd 302 m
Om hålet

Långa utslag premieras
Här är det full fart framåt! Enda svårigheten på utslaget är en fairwaybunker till höger 200 meter från gul tee. det kan vara trixigare att komma nära flaggan på inspelet eftersom det finns greenbunkers ruggigt nära spellinjen. 

Hål 88

Par 3
Index 18
 • Blå 166 m
 • Gul 166 m
 • Röd 127 m
Om hålet

Håll till vänster
Hålet ser inte särskilt svårt ut, men från 166 meter från gul tee blir ändå greenen svårträffad. Två mindre bunkrar finns till vänster hitom greenen

Hål 99

Par 5
Index 6
 • Gul 460 m
 • Blå 390 m
 • Röd 390 m
Om hålet

Dogleg vänster
Det är inte lätt att göra par på detta. sidovatten till höger på driveravstånd. Andraslaget bör vara långt för att inte inspelet mot greenen-över vatten- ska bli för riskabelt. Ett känt "hålrekord" är 17 slag

Hål 1010

Par 3
Index 5
 • Blå 164 m
 • Gul 164 m
 • Röd 143 m
Om hålet

10:an kan ibland ha en vidrigt svår placering, Då är hålet 170 meter från gul tee, om flaggan stårlängs bak och högt på en terrasserad green, precis bakom en djup bunker. Men å andra sidan står flaggan ibland snällt placerad i framkanten av green.

Hål 1111

Par 5
Index 17
 • Gul 436 m
 • Blå 371 m
 • Röd 371 m
Om hålet

Inga problem
Ett kort par 5-hål. Andraslaget är blint och skall inte slås alltför långt. En fairwaybunker finns till höger 50 meter före green och en stor greenbunker finns till vänster.

Hål 1212

Par 3
Index 11
 • Blå 138 m
 • Gul 138 m
 • Röd 105 m
Om hålet

Korthål uppför
ett korthål uppför, svårigheten är att man inte ser mer än greenens framkant. Greenbunker till vänster och lutande green, men det har gjorts hole-in-one även på detta hål

Hål 1313

Par 4
Index 13
 • Gul 279 m
 • Blå 247 m
 • Röd 247 m
Om hålet

Säkrare väg till höger
Detta hål är kul! Många har lockats av att driva direkt mot greenen eftersom tees är högt placerade och man har fri sikt mot green. Den som väljer detta alternativ har dock tre breda bunkrar att passera- och ännu bredare vatten- innan man är säker. Väljer man att spela som det är tänkt, som par 4 har man ändå lite vatten att passera på vägen mot flaggan.

Hål 1414

Par 4
Index 7
 • Blå 325 m
 • Gul 325 m
 • Röd 290 m
Om hålet

Lugna gatan
Hålet bär uppför Våcknareds backe. Ett bra utslag gör greenen inte alltför svårnådd på rätt antal slag. Tänk bara på att motlutet mot greenen kräver minst en klubba mer än normalt. Ochakta Dig för de djuuupa bunkrarna till vänster inna greenen

Hål 1515

Par 4
Index 1
 • Gul 362 m
 • Blå 324 m
 • Röd 324 m
Om hålet

Akta bunktrarna
Ett långt hål men det bär nerför. Här har även medelgolfaren en chans att driva 200 meter och den duktige upp mot 300 meter. Pass upp för bunkern till vänster om fairway och sidovatten i trädridån till höger. Greenen är längre än man tror

Hål 1616

Par 5
Index 15
 • Blå 442 m
 • Gul 442 m
 • Röd 374 m
Om hålet

Högra bunkern är djup
Här skall man uppför Våcknareds backe igen. Just ovanför krönet lurar en dold bunker, så håll en aning till vänster. Andraslaget bör vara långt för att inspelet mot flaggan ska kunna bli säkert. Greenen är nämligen väl vaktad av bunkrar och kullar runt om. I bakkant är det brant utför. Den största svårigheten på hål 16 är inspelet mot green.

Hål 1717

Par 4
Index 3
 • Gul 353 m
 • Blå 287 m
 • Röd 287 m
Om hålet

Dogleg vänster
Detta hål kan bereda bekymmer hela vägen, men så har också hålet index 3. Idealet är att slå långt och rakt på utslaget. Tuff ruff på båda sidorna. Halvvägs till green viker hålet kraftigt vänster runt träd och sidovatten, för att avslutas med 150 meter uppför mot den bunkervaktade och terrasserade greenen.

Hål 1818

Par 4
Index 9
 • Blå 349 m
 • Gul 349 m
 • Röd 307 m
Om hålet

Rakt fram
Sista hålet är ett vackert avslutningshål där även damerna bör stanna till en stund på gul tee för att beundra utsikten. Fler än hälften av banans hål kan ses härifrån, utsikten över hål 18 är perfekt!  Bred fairway, dock med sidovatten på båda sidor mot en-naturligtvis-bunkervaktad green. Greenen lutar mer än du tror