Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 1. Out of Bounds (Regel 18)

Vid spel av hål 2 är höger sida out of bounds och markerat med vita pinnar. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 2. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

 1. Pliktområde (Regel 17)

Det röda pliktområdet till vänster och runt green på hål 13 är oändligt.

Det röda pliktområdet på vänster sida hål 17 och 18 som bara är definierade på en sida är oändliga.

 1. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren, 
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller 
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) 

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

 1. Boll träffar ledningstråd/stolpe.

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning (eller torn, stödvajrar eller stolpar som stödjer kraftledningen) under spelet av hål 9, 10, 12, 13, 14, eller 18 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras). 

 1. Onormala banförhållande (Regel 16.1)
 • Mark under arbete (MUA) 
 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller omslutes av vit linje är MUA.
 2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Störande inverkan föreligger inte som bara ger störande inverkan på spelarens stans.
 4. Ej belagda vägar mellan hål 7–8 och hål 9 är att betrakta som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
 5. Hål 17 till vänster i dogleg. Stenläggning runt träd är oflyttbart tillverkat föremål. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 utan plikt.
 1. Oflyttbara tillverkade föremål
 1. Alla markeringar som visar avståndet till green är oflyttbara tillverkade föremål.
 2. Ett ungt träd identifierat med stödpinne är spelförbudszon. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 3. Hål 4 mitt i fairway, träd markerat som spelförbudzon. 

Om en boll är i mark under arbete markerat som spelförbudzon skall lättnad tas utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen till höger om trädet. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 

 1. Organisk del av banan.
 1. Tätt sittande plaströr på träd är en organisk del av banan.

Reglerna uppdaterades: 2022-05-21


Ladda hem de lokala reglerna i PDF-format nedan.