GOLFBIL & Alkohol: Vi har 0-tolerans avseende alkohol och golfbil här på Rydö GK. Det är samma regler som gäller för golfbil som för vanlig personbil.