Ligor på klubben

Ligor på Klubben

Club 60

Alla medlemmar som under året fyller 60 år eller äldre är välkomna att spela i Club 60 på Måndagar. 

Anmälan / lottning före start. I dessa Corona tider skall vi vara mycket försiktiga med hur vi beter oss med varandra för att undvika smitta. Vi startar upp med samma tillvägagångssätt som förra året

Alltså man kommer i god tid före 08,30. Golfvärdarna parar ihop spelarna enl. Club 60 reglerna och skickar iväg allt eftersom.

Pengar vill vi inte hantera så man betalar med Swish till 0702 166691 eller till konto i SEB 5101 0248995.  

Regler för Club60 i Rydö GK är samma som förra året, men med justerad text pga covid-19, och finns på hemsidan på resultat fliken.

 

Välkomna säger Club60 kommittén: 

Rolf Andersson (kontaktperson),e-post: gunilla.rolf@telia.com

Britt Johansson, Eva Larsson, Christer Bengtsson (kassör och resultatrapportör). christertorup@gmail.com;

 

  

 2023 DAMKOMMITTÉN TRIVSELGOLF

Damerna träffas alla onsdagar udda veckor, klockan 17:00, samt de semesterveckor som Trivselgolfen har uppehåll. 2023 är första tillfället onsdagen den 14 april. Spelformen varierar från gång till gång. (Onsdagar jämna veckor, samma tid, så ordnar Damkommittén trivselgolf). Alla kvinnor som är med i klubben är välkomna, det spelar ingen roll om man är en van spelare eller nybörjare eller vad man har för ålder. Insatsen för att deltaga är 20 kr/gång.

Trivselgolfen har en Facebook-grupp, "Rydö damgolf", be gärna någon av oss om hjälp om du inte hittar den. Tanken med "Rydö damgolf" är att underlätta kontakter, informationsspridning och dialog kring eventuella förändringar. Exempelvis med förfrågan om någon är intresserad av att spela en runda, dra ihop ett gäng för att kunna spela lite sällskapsspel utanför säsong, frågor om samåkning eller vad som helst som har med golf eller klubben att göra. En förutsättning för deltagande i gruppen är medlemskap i Rydö golfklubb.

Hälsningar

 Söndagsgolf

Alla medlemmar är välkomna att vara med i Söndags golfen. Samling/första start är klockan 15:00.

Kontaktperson är Jan-Olof Svensson, 076-800 71 71 eller janolofsvensson44@gmail.com