Kommittéer

Valberedning 

Mats Karlsson Sammankallande

Gunilla Abrahamsson  

Katarina Snygg

Stefan Eliasson 

Revisorer

Rolf Bengtsson Sammankallande 

Krister Mattsson

Revisorsuppleanter

Göran Green 

Veronica Hagström 

Bankommittén

Klas Fritzell  Sammankallande 

Ola Edberg 

Stefan Melin 

Boris Bengtsson 

Sponsorkommitteen

Styrelsen Rydö GK

Tävlingskommitten

Micael Arnström Sammankallande 

Mats Karlsson  

Bo Samuelsson 

Tommy Thelander 

Christer Bengtsson 

Ulf Hedin 

Håkan Malmberg 

Bengt Holmqvist 

Juniorkommittén

Sven Torhall, Sammankallande

Lars Torhall

Ian Edberg

Kiosk/Medlemskommittén

Margareta Johansson Sammankallande

Inger Melin 

Gunnel Hellstrand 

Runo Sandquist

Greenkeeper

Kansliet

Regel o Handicapkommittén 

Mats Karlsson Sammankallande 

Stefan Melin 

Morgan Magnusson 

Klubbhuskommittee 

Martin Magnusson, Sammankallande

Rolf Andersson   

Per-Arne Rosén 

Curt Jonsson 

Mats Nordell Data 

Joakim Calais 

Damkommitté

Berit Winge  Sammankallande 

Linda Green 

Bodil Josefsson 

Agneta Johansson 

Christina Nilsson 

Yvonne Abrahamsson  Kassör