6 tips för snabbare spel

Publicerat: 2024-05-19 - 12:05 - Skrivet av Stefan Eliasson

Snabbt spel handlar inte om att jäkta, däremot om att hitta ett tempo som gör att spelet flyter bra på banan och att alla i bollen trivs. Golfa! har tipsen som gör ronden lite snabbare. För dig som vill ta det lite lugnare – kom ihåg att släppa igenom.

Slå när du är redo
I slagspel får spelare tillämpa »ready golf« på ett säkert och ansvarsfullt sätt. I matchspel får spelarna komma överens om att en av dem får spela i fel ordning för att vinna tid.

Se över din rutin
En konsekvent och snabb rutin när du slår hjälper dig att hitta rätt känsla på kort tid. Nöj dig med en provsving och genomför din inövade rutin raskt men utan stress.

Bli en hök
Skärp blicken och ta riktmärke på var bollen stannar så att du slipper leta i onödan. Är du osäker, slå en provisorisk boll direkt så att du inte behöver gå tillbaka om din ursprungliga boll är förlorad.

Tee på nästa hål
Vart ska du ta vägen när du puttat klart? Parkera bagen smart vid green, det vill säga på rätt sida i förhållande till nästa tee. När du hålat ut, stå inte kvar runt green utan gå direkt vidare. Scorekortet kan du fylla i på nästa tee eller i farten.

Markera inte mer än nödvändigt
Markera bara bollen om den ligger i vägen för annan spelare eller om bollen behöver rengöras. Läs greenen medan andra puttar och håla ur korta puttar direkt.

Pröva en annan spelform
Ibland kan det vara kul att pröva en annan spelform. Att utmana varandra på matchspel är inte bara roligt, det är också en spelform som går snabbare än slagspel då du och din medspelare får skänka varandra puttar.