Info Seriespelet

Publicerat: 2022-05-17 - 10:00 - Skrivet av Stefan Eliasson

Det har varit en hel del klubbar där det krånglat med att lägga ut startlista & resultat på klubbens tävlingskalender. Nu finns det dock länk till respektive åldersklass startlista och resultat på HGDF:s hemsida. (på startsidan finns ålderseriespelet att klicka på där ni sedan väljer åldersklass.) Åldersseriespelet | Hallands Golfförbund (hgdf.se). (Funkar även att söka på tävlingarna via mingolf). Hänvisa gärna till detta till folk som undrar. Jag uppdaterar Order of merit med jämna mellanrum, så om det är några frågor eller funderingar där, tveka inte att kontakta mig. Till sist ser vi gärna att vid lottning av startlistor av åldersseriepelet vore det bra om respektive klubb/lag hamnar så nära varandra som möjligt för att möjliggöra samåkning. Med vänlig hälsning Nicholas Blomqvist Idrottskonsulent Hallands Golfförbund