Här finner Ni pågående arbeten...

Publicerat: 2023-03-15 - 10:02 - Skrivet av Stefan Eliasson

Här finner Ni pågående arbeten... 23-03-07 Lite information från banan I skrivande stund, den 7 mars, vräker snön ner och prognoserna har ingen vår i sikte. Påsken är en månad bort och målet är att om möjligt öppna sommargreenerna då. Under vintern har det huggits och röjts runt om på banan. B.l.a har vi tagit ner alla stora tallar vid 18 gul tee, detta för att möjliggöra mer ljusinsläpp men också för att få till en bättre utsikt över banan och en fin ekbacke ner mot 9;ans green. Björkarna mellan hål 10 och 11 har också varsamt röjts. Röd tee hål 2-9 (röd 1 gjordes förra året) har grävts ur för att få en jämnare yta. Dessa tee kommer avvägas och torvas under april och förhoppningsvis öppnas för spel i början av juni. Provisoriska teer klipps upp under tiden. Stamledningen för bevattningen från pumphuset upp till 2:ans tee byts p.g.a återkommande läckage. I samband med det installeras även en vattenmätare. Banmakeringar, röd och vit, kommer där så är möjligt integreras med elstängslets stolpar. D.v.s liknande som tidigare gjorts runt 13 green och på staketet vid hemgången från 18 upp till klubbhuset. Elstängslet kommer gälla som gräns. Dock kommer inte alla stolpar att målas. Arbetet kommer göras löpande under våren. En spiker, ytluftare för greenytor har köpts in. Leverans sker under våren. Renoverig av de sista sittbänkarna är på gång. Nya brädor sponsras av Nyebro snickeri och levereras även dem under våren. Ett staket sätts upp efter 9:ans green, detta för att inte gångtrafik ska passera där. Använd vägen upp över kullen för passage till 10:ans tee då utslaget från hål 10 inte kan ses från greenen. / Bankommittén genom Rolf Bogren