Kiosken

Kiosken finner du mellan hål 1 och 2 men även när du passerat hål 8.

 Kiosken är stängd!