Till minne Ingemar Göransson............

Den 15 november gick en av Rydö Golfklubbs stora personligheter bort. Ingemar Göransson lämnar ett stort tomrum efter sig. Ingemar har varit aktiv i klubben under hela klubbens historia och under en lång tid som tävlingkommitténs ordförande och med höjdpunkt när vi första gång var med om att arrangera SM. Han bidrog alltid till en god stämning och hade ett öppet sinnelag, Vi som kände Ingemar kommer alltid att minnas honom . Vila i frid Ingemar. 

Ni som vill hedra minnet av honom och hans engagemang för vår klubb kan skänka till njurfonden på pg 90 03 67-4

Kommentarer