Övergångar till vilddsvinsstängslet

Vildsvinsstängslet har försetts med ytterligare en tråd på den delen som löper längs Nissan. Allt för att försvåra för svinen att hoppa över stängslet. Men det betyder också att det blir svårare för oss golfare som slår snett att hämta bollarna som hamnar utanför stängslet. Så det har gjorts ett antal övergångar där tråden är lägre. Konstruktören av övergångarna, Klas Fritzell, visar hur smidigt det är att ta sig över. Övergångarna har markerats med orange färg på toppen av stolparna där övergångarna finns.

Kommentarer