Kallelse till Höstårsmöte 2018-10-25 klockan 19:00

Samtliga medlemmar är välkommen på höstårsmöte på Rydö Golfklubb
- torsdagen den 25 oktober 2018 kl 19.00.

Se bilagd dagordning!

Enligt föreningens stadgar kommer övriga handlingar till höstårsmötet att finnas tillgängliga på klubben en vecka före mötet.

Välkommen!

Styrelsen

Kommentarer