Inbjudan till höstårsmöte 24 oktober 2019

Du är välkommen på höstårsmöte på Rydö Golfklubb torsdagen den 24 oktober 2019 kl 19.00

Se bifogad föredragningslistan.

Enligt föreningens stadgar kommer övriga handlingar till höstårsmötet att finnas tillgängliga på klubben en vecka före mötet.

 Styrelsen

Kommentarer