Händelser på golfbanan hösten 2018

Bild 1: Vår kära (?) ek på hål 4 har gjort sitt!

Bild 2: Fairway-bunkern på hål 14 minskas.

Bild 3: Och den nedersta green-bunkern på hål 14 fylls igen.

Bilden på första sidan visar markarbeten för att gräva bort det vattensjuka området vid greenen på hål 5. Janne Erlandsson (JE Gräv) bistår med grävmaskin. 

Kommentarer