Grävningsarbete hål 2..........

Eon kommer under några dagar bedriva grävarbeten utmed Nissan på hål 2.

Tee kulorna kan ev. tillfälligt flyttas fram till fairway för arbetarnas säkerhet.

Var uppmärksam med dina slag under dessa dagar

Kommentarer