Arbete på banan

Under våren har arbeten med bunkrar på hål 1, 11, och 16 påbörjats. Arbetena avslutas inom kort.

Anledningen till bunkerreduceringarna är att effektivisera banskötseln på områden och detaljer som inte inverkar på "normalt spel". Arbetena presenterades på höstårsmötet-14 och stöds av bankonsulent Kim Sintorn. "På tal om bunkrar applåderar jag åtgärden Ni gjort med att lägga igen bunkern vid green 15. Åtgärden gör det enklare för höghandikapparen förutsatt att gräsytan klipps lågt samt något svårare för den duktige, helt i linje med DGF:s kampanj "tee it forward" vars grundtanke är att göra banan roligare för alla att spela.

Arbetet bakom 12:e green föranleds av skötselsvårigheter. Tidigare blev det körskador i slänten. De bearbetade områdena är blå/vit MUA. OBS: Kvarvarande bunker på hål 1 är i spel som vanligt

Bankommittén

Thomas Axgården

 

Kommentarer