Medlem

Årsavgifter 2018
Fullvärdig medlem 4 400:-
Greenfeemedlemsskap 1 (5 fria rundor) 2 000:-
Greenfeemedlemsskap 2    995:-
Familjemedlemsskap (2 vuxna 2 barn upp till 21 år) 9 500:-
Junior t.o.m 12 år    400:-
Junior 13-16 år 1 600:-
Junior 17 t.o.m 21 år 1 800:-
Heltidsstuderande 22-28 år (uppvisning av intyg) 2 000:-

 Bankgiro 863-4446