Medlem

Års- och medlemsavgifter 

Kategori 

Årsavgift

Medlemsavgift

A-senior 

4 400 kr

400 kr tillkommer

Heltidsstuderande
22-28 år
(Intyg ska uppvisas)

2 000 Kr

Medlemsavgift ingår

B-senior 1*

2 000 kr

400 kr tillkommer

B-senior 2**

995 kr * 

Medlemsavgift ingår

Junior 18-21 år 

1 800 kr 

Medlemsavgift ingår

Junior 13-17 år 

900 kr 

Medlemsavgift ingår

Junior 0-12 år 

400 kr 

Medlemsavgift ingår

Familj***

9 500 kr

400 kr per vuxen tillkommer

B-senior 1* Får 5 st fria rundor i priset

B-senior 2** Betalar greenfee varje gång

Familj*** Gäller max 2 vuxna och 2 barn upp till 21 år samt att betalning sker före 31 december 

Bankgiro 863-4446