Medlem

Årsavgifter 2018
Fullvärdig medlem 4400:-
Greenfeemedlemsskap 1 (5 fria rundor) 2000:-
Greenfeemedlemsskap 2 995:-
Familjemedlemsskap (2 vuxna 2 barn upp till 21 år) 9500:-
Junior t.o.m 12 år 400
Junior 13-16 år 1600
Junior 17 t.o.m 21 år 1800
Heltidsstuderande 22-28 år (uppvisning av intyg) 2000

 Bankgiro 863-4446