Torsdagsgruppen

Torsdagsgruppen har varit en ny ”liga” från och med 2019 på Rydö GK. Ligan drivs av klubbens medlemskommitté. Den vänder sig till dig som kanske inte kommer ut på banan så ofta som du önskar. Alla är välkomna oavsett kön, ålder, om du spelat länge eller om du nyligen har börjat. Tanken är att vi ska spela en runda, helt anspråkslöst och utan krav på prestation. Under 2019 har vi varit aktiva fem torsdagar i april och maj. I juni så blev det spel torsdagen den 13:e. Efter sommaruppehållet så började vi igen torsdagen den 8 augusti, men torsdagen den 29 augusti blev årets sista speldag för torsdagsgruppen. Torsdagsgruppen planerar att återkomma i någon form även under 2020.

Medlemskommittén
Margareta 
margaretha.hakan@telia.com
Mobil: 070-326 11 80