Club 60

Club 60 spelar Måndagar (med några undantag). Vi spelar 9 eller 18 hål slaggolf.

Första start 08.30.

Spelarna turas om att vara golfvärdar under spelåret - enligt lista. Se bifogad fil.

Regler för Club 60 2021, se bif fil!

Club 60 kommittén 2021 är : Rolf Andersson, Britt Johansson, Eva Larsson, Kurt Löfstedt och Christer Bengtsson (kassör).

Kontaktperson: Rolf Andersson, tel. 070-201 47 25.