Tävlingskommittén

Micael Arnström

Sammankallande

Mats Karlsson

Lars Peyronson

Christer Bengtsson

Stefan Melin

Rolf Andersson

Håkan Malmberg

Björn Mårtensson

Bo Samuelsson

Tommy Thelander

Ulf Hedin

Bengt Holmqvist

Yvonne Abrahamsson