Tävlingskommittén

Mats Karlsson

Sammankallande

Micael Arnström

Börje Andersson

Maj Björklund

Lars Peyronson

Christer Bengtsson

Stefan Melin

Rolf Andersson

Håkan Malmberg

Björn Mårtensson

Kurt Löfstedt