Tävlingskommittén

Micael Arnström

Sammankallande

Mats Karlsson

Lars Peyronson

Christer Bengtsson

Håkan Malmberg

Bo Samuelsson

Tommy Thelander

Ulf Hedin

Bengt Holmqvist

Yvonne Abrahamsson

Robert Green