Tävlingskommittén

Mats Karlsson

Sammankallande

Micael Arnström

Börje Andersson

Maj Björklund

Lars Peyronson

Gunilla Andersson

Christer Bengtsson

Stefan Melin