Juniorträning 2019

Juniorträning 2019

Juniorträningen är indelad i tre olika åldersgrupper och anpassas efter deltagarnas förmåga. Träningen sker på onsdagar. Deltagande är gratis för klubbens juniorer. För övriga är kostnaden 400 kronor. Även detta år så håller Rydö GK:s pro Jakob Stenberg i träningen för klubbens juniorer.

Vårterminen startar onsdagen den 17 april och avslutas onsdagen den 12 juni. Höstterminen pågår från och med onsdagen den 21 augusti till och med onsdagen den 25 september.

- grupp 1: från cirka 6 år - 9 år, klockan 16:45 - 17:30

- grupp 2: 10 år - 12 år, klockan 17:30 - 18:30

- grupp 3: från cirka 13 - 21 år, 18:30 - 19:45.

Under sommaren, den 17 - 19 juni så ordnar Jakob mot en avgift ett juniorläger. Det pågår de tre dagarna från klockan 10:00 till 15:00, lunch ingår. Anmälan och frågor om lägret görs till Jakob.

Anmälan och frågor om juniorträningen görs till kansliet, Mats Karlsson 0345-210 46 altternativt info@rydogolf.se.

Välkommen!