Bli medlem

Som medlem i Rydö GK får du:

  • Utmärkta spel-och träningsmöjligheter
  • Möjlighet till ett komplett utbildningsprogram som borgar för att Du får glädje av ditt golfande i hela ditt liv.
  • Egen fadder som du alltid kan vända dig till och som ser till att du snabbt kommer in i klubbgemenskapen.

Medlemsavgifter 2018

Kategori  Årsavgift 
A-senior  4 400 kr 
Heltidsstuderande
22-28 år
(Intyg skall uppvisas)
2 000 Kr
B-senior 1* 2000 kr
B-senior 2** 995 kr * 
Junior 17-21 år  1 800 kr 
Junior 13-16 år  1 600 kr 
Junior 0-12 år  400 kr 

B-senior 1* Får 5 st fria rundor i priset

B-senior 2** Betalar greenfee varje gång