Tack Ingegerd

Under ett välbesökt Vårårsmöte som hölls 14 mars, tackade klubben Ingegerd Bengtsson för ett mycket gott arbete som hon lagt ner under 10 år i styrelsen. Magnus Bagge överlämnade en tavla av Jussi Taipaleenmäki