Onsdagsjobbarna

Arbeten utförda sedan höstårmötet 2016 tom vårårsmötet 2017

Röjt förrådsladan

Kört sittbänkar, skyltar mm till vinterförvaring

Räfsat ihop och forslat bort löv

Lagat grisskador

Röjt björkkullen v hål 11

Kört ris

Röjt bråte från klubbhusets övervåning

Summa 85 h

22/2 Röjning klubbhuset 6 h

1/3  Lagning efter vildsvin, samt risdragning hål 11. Fler personer önskas

6/3 Snöröjning 17 h

15/3 Kört till tippen, risdragning 8 h

22/3 Kört ut bänkar, kollat banmarkeringar, monterat reklamskylt 9 h

29/3 Kört bunkrarna, röjt löv i ölandstokarna, flyttat björkar, kört kylskåp till kiosken 9 h

5/4  Fyllt på bolltvättarna + handdukar mm 3 h

18/4 bunkerjusteringar 17 h

26 och 27/4 Torvning av bunkrar 41h

3/5 bunkerarbete, Torvning

10/5 Teedressning m.m 18h

17/5 Torvning 12 h

24/5 Teedressning 5 h

31/5 ogräsröjning 4 h

8/6 gräsröjning, oljat dörrar mm 5 h

14/6 Röjning, ställningsbygge, teelagning 21 h

21/6 Bunkerputs, ogräsröjning, målning, lagat tak 30 h

28/6 Taklagning, puts runt klubbhuset 15 h

5/7 Målning 4 h

18/7 Flytt av anslagstavlor 12 h 

Teelagning 5 h

19/7 Målning och ogräsrensning 12 h

26/7 Målning, montering, ogräsrensning 27 h

2/8 Målning, gallring 17 h

16/8 Teedressning, lagat grisskador, gräsröjning, röjt lågt hängande grenar 12 h

22/8 Torvlagning, stängsling, hjälpsådd, risdragning 100 h

28/8 Häckklippning 3 h

6 och 7/9 Teelagning, Justering banmark. 8 h

13 och 14/9 Rensat bunkerkanter, Risdragning 8 h

11/10 Bunkerarbeten 46 h

18/10 Bunkerarbete 30 h

25/10 Bunkerarbete 18 h

30/10 Bunkerarbete och höststädning 42 h

8/11 Lövräfsning 7 h

20/11 Lövräfsning, rivit staket, flyttat grisstängsel, tagit in skyltar 20 h 

Arbete som utförts under 2018

17/1 2018 Slyröjning, 3 timmar

7/2 Risdragning, 7 timmar

4/4 Grenröjning, staketrivning, 9 timmar

10-11/4, teeskyltar, bänkar m m, 20 timmar

18/4, bunkerarbete m m, 20 timmar

24/4, bunkerarbete, 38 timmar

2/5,  bunkrar, stubbar, skyltar, skurat bron 16:e tee, 12 timmar

9/5,  trimning, torvning, 26 timmar

16/5, röjning med mera, 9 timmar

22/5, gräsröjning, 4 timmar

23/5, ogräsrensning, 8 timmar

28/5, tee-lagning med mera, 5 timmar

30/5, tvätt av sponsorskyltar, 4 timmar

5/6, målning, gräsröjning och bunkerputsning, 9 timmar

13/6, bunkerputs och tee-lagning, 14 timmar

27/6, bunkerarbete, gräsröjning under bänkar, röjning av skott, 10 timmar

4/7, Putsning inför SM, 35 timmar

1/8, lagning av tee och städning vid klubbhuset, 4 timmar

10/8, flytt av hålkoppar, kört bort löv, 4 timmar

14/8, förlängning av vildsvinsstaketet, 13 timmar

27/9, lagning av tee:s med mera, 4 timmar

3/10, kantskärning av bunkrar och lövräfsning, 4 timmar

31/10, tagit in bänkar från banan för vinterförvaring, 6 timmar

7/11, grävning, kvistning av träd med mera, 12 timmar

14/11, grävning, bortforsling av löv, 6 timmar 

20/11, kvistning av träd, med mera, 4 timmar

22/11, trädfällning och kvistdragning, 7 timmar

26-28/11, röjning och mer kvistdragning, 7 timmar

3/12, röjning och gallring, 2 timmar

5/12, ännu mer kvistdragning, 6 timmar 

Arbete som utförts under 2019

4/1, röjning, 7 timmar

7 och 9/1, röjning, 15 timmar

16/1, röjning, 7 timmar

22/1, röjning, 3 timmar

20/2, städning, 3 timmar

27/2, röjning, 10 timmar

6/3, arbete med vildsvinsstängslet, 7 timmar

20/3, ställt ut bänkar, krattor m m inför sommargreener, 7 timmar

23/3, städning, cirka 120 timmar (städdagen)

27/3, arbete med vildsvinsstängsel, 20 timmar

4/4, stenplockning ur bunkrar, lagning av tee, 12 timmar

10/4, arbete med bunkrar och banmarkeringar, 12 timmar

16-17/4, arbete med vildsvinsstängslet, städat vid klubbhuset, 8 timmar

24/4, dressning av tees och arbete med bunkrar, 5 timmar

30/4, sådd av gräs, 19 timmar

7/5, torvning, 40 timmar

15/5, bevattning, 8 timmar

16/5, gräsröjning, 3 timmar

1/3 - 20/5, elarbeten och iordningsställande i klubbhuset, 83 timmar

22/5, arbete med vildsvinsstaketet, 4,5 timmar

29/5, bunkerarbete, 11 timmar

5/6, dressing av tees, 7 timmar

12/6, gräsröjning, 5 timmar

13-14/6, gräsröjning, 21 timmar

26/6, dressing av tees, 5 timmar

3/7, kantskärning av bunkers, 5 timmar

11/7, gräsröjning, 8 timmar

9/8, gräsröjning, 4,5 timmar

14/8, lagning av tees, 4,5 timmar

21/8, gräsröjning och hjälpsådd, 8 timmar

28/8, gräsröjning, 4,5 timmar

3-4/9, hjälpsådd, gräsröjning med mera, 28 timmar

11/9, gräsröjning, 5 timmar

18/9, gräsröjning, 4 timmar

25/9, gräsröjning, 5 timmar

9/10, stamkvistning, 4 timmar

23/10, diverse höstarbeten, 35 timmar

 Arbete som utförs under 2020

23/1 Röjning 16 tee 10 h

8/2 Renovering maskinhallen 10 h

19/2 Röjning 16 tee  5 h

27/2 Röjning 16 tee  8 h

4/3  Stamkvistning  7 h 

16/3-20/3 Diverse säsongsförberdelser 13 h

20/3-24/3 Diverse städarbeten på banan 40 h

13/3-27/3 Motorsågsarbete 8 h

15/4 Städning 9 h

6-8/4 banmarkeringar 15 h

20/4 Banmarkeringar mm 5 h

22/4 Banmarkering, dressing 10 h

29/4 Gräsröjning Dressing 16 h

5/5 Torvning hål 9 och sådd bunker 13  40 h

13/5 Gräsröjning, dressing m.m 17 

20/5 Gräsröjning, stamkvistning   8  h

27/5 Gräsröjning, stamkvistning, hålbyte och dressning  15 h

2-4/6 Stamkvistning, banmarkeringar, gräsröjning, dressing, bunkerkanter 20 h

10/6 Gräsröjning m.m 27 h

17-18/6 Gräsröjning,banmarkering m.m 12 h

24/6 Gräsröjning 8 h

29/6 Bunkerkanter puts utanför kansli 6 h

1/7 Ogräsrensning m.m 15 h

8/7 Kvistning, banmark, 8 h

15/7 Gräsröjning, teedressing, stamkvistning 14 h

22/7 Gräsröjning, buskbeskäring, kantskärning bunkrar 18 h

29/7 Gräsröjning 5 h 

9/8  Gräsröjning, teedressning, stamkvistning 25 h

12/8 Gräsröjning, teedressing, mm 13 h

19/8 Gräsröjning, hålbyte, buskbeskärning. 15 h

26/8 Buskröjning m.m 12 h

2/9   Gräsröjning, hålbyte, mm 16 h

10/9 Teedressing, bunkerkanter, banmark. 10 h

16/9 Teedressing, gräsröjning och kantskära bunkrar 5 h

23/9 Teedressing, gräsröjning och kantskära bunkrar 17 h

30/9 Gräsröjning, tvättning, grävnling  17 h

2/10 Vintergreenprepareing 5 h

7/10  Bunkrar  9 h

9/10  Grisstaket  16 h

13/10  Kantskärning, bunkerkanter  5 h

21/10 Grävning och div. höstarbeten 35 h

28/10 höstarbete 5 h

4-6/11 Höstarbete 6 h

11/11 Löv, Teedressning, förbereda vintertee 9 h

18/11 Stamkvistning, kantskärning 12 h

26/11 Stamkvistning, torvning 6 h

2/12 Stamkvistning 7 h

9/12 Stamkvistning 6 h

Thomas Axgården

 

 

Arbete som utförs under 2021

11/1, 13/1 Snöskottning 12 h

24/2  Stamkvistning  mm 15 h

2/3 Risdragning mm 11 h

10/3 Buskbeskärning 7 h

17/3 målning, kört ris 18 h

23-25/3 Banmarkering 12 h

30-31/3 Risstädning hålbyte 19 h

April månad

Hålbyte, Staket, bunkrar m.m 78 h

Maj Månad

Stefan 4 ggr, Bo 2, Klas 3, Peter W 4, Magne 1, Runo 2, Gerhard1, Thomas 3

Sammanlagt 80 h 

Juni månad

Gräsröjning, teedressing. banmarkeringar mm 71h

Peter W 5 ggr

Bo A 3 ggr

Stefan 3 ggr

Runo 2 ggr

Thonmas 3 ggr

Juli Månad

30 h Gräsröjning, teedressing m.m

Peter v 3

Bo A 1

Klas F 1

Thomas AX 1

Augusti Månad

40 h gräsröjning, puts vid klubbhus. m.m

Peter V 3 ggr

Bo A 2 

Thomas 2

Magne 1

Stefan 1

September månad

57 h Bunkrar, gräsröjning m.m

Bo A 1

Setfan M 2

Klas F 2

Thomas A 4

Peter V 5

 Oktober 2021

Gräsröjning bunkerkanter 18 h

Peter V 3 

Runo S 1

Thomas A 1