Onsdagsgubbarna

Arbeten utförda sedan höstårmötet 2016 tom vårårsmötet 2017

Röjt förrådsladan

Kört sittbänkar, skyltar mm till vinterförvaring

Räfsat ihop och forslat bort löv

Lagat grisskador

Röjt björkkullen v hål 11

Kört ris

Röjt bråte från klubbhusets övervåning

Summa 85 h

22/2 Röjning klubbhuset 6 h

1/3  Lagning efter vildsvin, samt risdragning hål 11. Fler personer önskas

6/3 Snöröjning 17 h

15/3 Kört till tippen, risdragning 8 h

22/3 Kört ut bänkar, kollat banmarkeringar, monterat reklamskylt 9 h

29/3 Kört bunkrarna, röjt löv i ölandstokarna, flyttat björkar, kört kylskåp till kiosken 9 h

5/4  Fyllt på bolltvättarna + handdukar mm 3 h

18/4 bunkerjusteringar 17 h

26 och 27/4 Torvning av bunkrar 41h

3/5 bunkerarbete, Torvning

10/5 Teedressning m.m 18h

17/5 Torvning 12 h

24/5 Teedressning 5 h

31/5 ogräsröjning 4 h

8/6 gräsröjning, oljat dörrar mm 5 h

14/6 Röjning, ställningsbygge, teelagning 21 h

21/6 Bunkerputs, ogräsröjning, målning, lagat tak 30 h

28/6 Taklagning, puts runt klubbhuset 15 h

5/7 Målning 4 h

18/7 Flytt av anslagstavlor 12 h 

Teelagning 5 h

19/7 Målning och ogräsrensning 12 h

26/7 Målning, montering, ogräsrensning 27 h

2/8 Målning, gallring 17 h

16/8 Teedressning, lagat grisskador, gräsröjning, röjt lågt hängande grenar 12 h

22/8 Torvlagning, stängsling, hjälpsådd, risdragning 100 h

28/8 Häckklippning 3 h

6 och 7/9 Teelagning, Justering banmark. 8 h

13 och 14/9 Rensat bunkerkanter, Risdragning 8 h

11/10 Bunkerarbeten 46 h

18/10 Bunkerarbete 30 h

25/10 Bunkerarbete 18 h

30/10 Bunkerarbete och höststädning 42 h

8/11 Lövräfsning 7 h

20/11 Lövräfsning, rivit staket, flyttat grisstängsel, tagit in skyltar 20 h 

Arbete som utförs 2018

17/1 2018 Slyröjning 3 h

7/2 Risdragning 7 h

 

Thomas Axgården